Έντυπο συλλογής υπογραφών

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε το έντυπο συλλογής υπογραφών υπέρ της κατάργησης του νόμου 4806/2021 και ενάντια στην άμεση ή έμμεση επιβολή υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.

Τυπώστε το έντυπο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο έντυπο. Στην συνέχεια σας παρακαλούμε να το αποστείλετε ταχυδρομικά στην Τ.Θ. 14072, Τ.Κ. 11510, Αθήνα

Εναλλακτικός τρόπος αποστολής του εντύπου:
Σκανάρετε τη συμπληρωμένη χειρόγραφα λίστα και τη στέλνετε στο mail της επιτροπής συγκέντρωσης των υπογραφών info@nocovidpass.org

Για κάθε άλλη πληροφορία, διευκρίνιση ή παρατήρηση μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το email: info@nocovidpass.org