Ας μιλήσουμε για υποχρεωτικότητες

-ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ της ενίσχυσης του ΕΣΥ.

-ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ της εμπλοκής του συνόλου του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών της χώρας στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

-ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ της δημιουργίας (επιτέλους) καθολικού δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για όλο τον πληθυσμό.

-ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ της επιδημιολογικής επιτήρησης του πληθυσμού , την καταγραφή και στοχευμένη προστασίας του ευάλωτου πληθυσμού.

-ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ περιορισμού της διασποράς στους κύριους χώρους όπου αυτή συμβαίνει, σε μαζικούς εργασιακούς χώρους, σε κλειστούς πληθυσμούς όπως φυλακές ,στρατόπεδα κράτησης προσφύγων.

-ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ της (απόλυτα επιβεβλημένης και για εκπαιδευτικούς λόγους) επένδυσης στη σχολική στέγη και το δημόσιο σχολείο.

-ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ επένδυσης στα Μέσα Μαζικής μεταφοράς.

-ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ σχεδίου για την τουριστική σεζόν.

-ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ της ασφαλούς και έγκαιρης ενημέρωσης του πληθυσμού με προγράμματα ενημέρωσης και αγωγής υγείας σε κοινότητες και σχολεία.

-ΤΗΝ (ΤΕΛΙΚΗ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ διατήρησης χαμηλού ρυθμού διασποράς με ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ . Για ολόκληρο τον πληθυσμό χωρίς διακρίσεις και προϋποθέσεις.

(Αλιευμένο από το fb)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: